Lenguaje

Fecha: 27 – 04 – 2020Horario: 16:20 – 17:05
Clase Online: Clase Nº 1 Profesora Fernanda Vidal  –   5º  Año A  
Clase Grabada Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 29 – 04 – 2020Horario: 16:20 – 17:05    Profesora Camila Serrano  –  5º Año A
Material Complementario GuÍa Complementaria  VER AQUÍ   –   Solucionario Guía Complementaria  VER AQUÍ
Clase Grabada   Clase Nº 1Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ 

Lenguaje

Fecha: 04 – 05 – 2020 Horario: 16:20 – 17:05
Clase Online: Clase Nº 2  Profesora Fernanda Vidal  –  5º Año A   –   Para Acceder  VER AQUÍ
Clase Grabada  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 06 – 05 – 2020Horario: 16:20 – 17:05  –   Profesora  Camila  Serrano  5º Año A
Material Complementario Guía Complementaria  VER AQUÍ
Clase Grabada  Clase Nº 2 Para Acceder a Clase Grabada VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 11 – 05 – 2020Horario: 16:00 – 16:45  –  Profesora Lorena Gajardo  –  5º Año A
Material Complementario 
Clase Grabada Clase Nº 3 Para Acceder a Clase Grabada  VER AQUÍ

Lenguaje 

Fecha: 12 – 05 – 2020Horario: 16:00 – 16:45  –  Profesora Camila Espinoza  –  5º Año A
Material Complementario 
Clase Grabada Clase Nº 3 Para Acceder a Clase Grabada  VER AQUÍ

Historia

Fecha: 13 – 05 – 2020Horario: 16:00 – 16:45  –   Profesora  Cristina Figueroa   –    5º Año  A
MATERIAL Complementario 
Clase Grabada  Clase Nº 1 Para Acceder  a  Clase Grabada   VER AQUÍ

Inglés

Fecha: 14 – 05 – 2020Horario: 16:00  –  16:45  –  Profesora Belén Contreras  –  5º Año A
Material Complementario 
Clase Grabada  Clase Nº 1 Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ

Ciencias Naturales

Fecha: 15 – 05 – 2020 Horario: 16:00  –  16:45   –   Profesora Camila Serrano  –  5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  Clase Nº 1  Para Acceder a Clase Grabada  VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 18 – 05 – 2020 Horario:  16:00  –  16:45   –  Profesora Lorena Gajardo   –   5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  :  Clase Nº 4  Para Acceder a Clase Grabada     VER AQUÍ 

Lenguaje

Fecha: 19 – 05 – 2020Horario: 16:00 – 16:45  –  Profesora Fernanda Vidal   –    5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 4Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ   

Historia

Fecha: 20 – 05 – 2020 Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Cristina Figueroa   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 2  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Ciencias  Naturales

Fecha: 22 – 05 – 2020 Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Camila Serrano   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 2  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática 

Fecha: 25 – 05 – 2020 Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Lorena Gajardo   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 5  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 26 – 05 – 2020 Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Fernanda Vidal   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 5  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 01 – 06 – 2020 Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesor  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 6  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 02 – 06 – 2020Horario: 14:00 – 14:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 6 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 03 – 06 – 2020 Horario: 10:00 – 10:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 7  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Historia

Fecha: 03 – 06 – 2020Horario: 15:00 – 15:45   –   Profesora  Cristina Figueroa   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 3 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 03 – 06 – 2020 Horario: 17:00 – 17:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 7  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Inglés

Fecha: 04 – 06 – 2020 Horario: 15:00  –  15:45  –  Profesora Belén Contreras  –  5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  Clase Nº 2  Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ

Orientación

Fecha: 04 – 06 – 2020Horario: 16:00  –  16:45  –  Profesora Camila Serrano  –  5º Año A
Material Complementario 
Clase Grabada  Clase Nº 1 Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ

Ciencias  Naturales

Fecha: 05 – 06 – 2020Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Camila Serrano   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 3 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 08 – 06 – 2020Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 8 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 09 – 06 – 2020Horario: 14:00 – 14:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario Guía Complementaria  VER AQUÍ
Clase Grabada : Clase Nº 8 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 10 – 06 – 2020Horario: 10:00 – 10:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 9 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Historia

Fecha: 10 – 06 – 2020 Horario: 15:00 – 15:45   –   Profesora  Cristina Figueroa   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 4  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 10 – 06 – 2020 Horario: 17:00 – 17:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario  Guía Complementaria  VER AQUÍ
Clase Grabada : Clase Nº 9  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Inglés

Fecha: 11 – 06 – 2020 Horario: 15:00  –  15:45  –  Profesora Belén Contreras  –  5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  Clase Nº 3  Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ

Orientación

Fecha: 11 – 06 – 2020 Horario: 16:00  –  16:45  –  Profesora Camila Serrano  –  5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  Clase Nº 2  Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ

Ciencias  Naturales

Fecha: 12 – 06 – 2020Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Camila Serrano   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 4 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 15 – 06 – 2020Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 10 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 16 – 06 – 2020 Horario: 14:00 – 14:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario  Guía Complementaria  
Clase Grabada : Clase Nº 10  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 17 – 06 – 2020Horario: 10:00 – 10:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 11 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Historia

Fecha: 17 – 06 – 2020 Horario: 15:00 – 15:45   –   Profesora  Cristina Figueroa   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 5  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 17 – 06 – 2020 Horario: 17:00 – 17:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario  Guía Complementaria  
Clase Grabada : Clase Nº 11  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Inglés

Fecha: 18 – 06 – 2020 Horario: 15:00  –  15:45  –  Profesora Belén Contreras  –  5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  Clase Nº 4  Para Acceder a Clase Grabada   VER AQUÍ

Orientación

Fecha: 18 – 06 – 2020 Horario: 16:00  –  16:45  –  Profesora Camila Serrano  –  5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  Clase Nº 3  Para Acceder a Clase Grabada   VER  AQUÍ

Ciencias  Naturales

Fecha: 19 – 06 – 2020 Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Camila Serrano   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 5  Para Acceder a Clase Grabada    VER  AQUÍ

Matemática

Fecha: 22 – 06 – 2020 Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 12  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 23 – 06 – 2020Horario: 14:00 – 14:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario Guía Complementaria  
Clase Grabada : Clase Nº 12 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Matemática

Fecha: 24 – 06 – 2020Horario: 10:00 – 10:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 13 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Historia

Fecha: 24 – 06 – 2020Horario: 15:00 – 15:45   –   Profesora  Cristina Figueroa   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 6 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 24 – 06 – 2020 Horario: 17:00 – 17:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario  Guía Complementaria  
Clase Grabada : Clase Nº 13  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Inglés

Fecha: 25 – 06 – 2020Horario: 15:00  –  15:45  –  Profesora Belén Contreras  –  5º Año A
Material Complementario 
Clase Grabada  Clase Nº 5 Para Acceder a Clase Grabada   VER  AQUÍ

Orientación

Fecha: 25 – 06 – 2020 Horario: 16:00  –  16:45  –  Profesora Camila Serrano  –  5º Año A
Material Complementario  
Clase Grabada  Clase Nº 4  Para Acceder a Clase Grabada   VER  AQUÍ

Ciencias  Naturales

Fecha: 26 – 06 – 2020Horario: 16:00 – 16:45   –   Profesora  Camila Serrano   –   5º Año  A
Material Complementario 
Clase Grabada : Clase Nº 6 Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 30 – 06 – 2020 Horario: 14:00 – 14:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario  Guía Complementaria  
Clase Grabada : Clase Nº 14  Para Acceder a Clase Grabada    VER  AQUÍ

Matemática

Fecha: 01 – 07 – 2020 Horario: 10:00 – 10:45   –   Profesora  Miguel Pinto   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 14  Para Acceder a Clase Grabada    VER  AQUÍ

Historia

Fecha: 01 – 07 – 2020 Horario: 15:00 – 15:45   –   Profesora  Cristina Figueroa   –   5º Año  A
Material Complementario  
Clase Grabada : Clase Nº 7  Para Acceder a Clase Grabada    VER AQUÍ

Lenguaje

Fecha: 01 – 07 – 2020Horario: 17:00 – 17:45   –   Profesora  Antonella Cortés   –   5º Año  A
Material Complementario Guía Complementaria  
Clase Grabada : Clase Nº 15 Para Acceder a Clase Grabada    VER  AQUÍ
Scroll to Top